Aanpak Havenvisie 2030

Het maken van een visie voor 2030 is geen eenvoudige opgave. De complexiteit wordt enerzijds bepaald door het vertalen van onzekere lange termijn ontwikkelingen (tot 2030) in een robuuste visie. Anderzijds draagt ook de veelheid aan stakeholders met verschillende perspectieven bij aan de complexiteit.

tabel_aanpak

Waarom een havenvisie
Het vertrekpunt
Hoe is de havenvisie ontstaan
Tot 2030 kan er veel veranderen

havenvisie-2030-groningen-seaports-6

GRONINGEN RAILPORT

Groningen Railport is de op één na grootste inland railterminal in Nederland en trimodaal ontsloten aan spoor, water en weg. We intensiveren samenwerking (inter)nationale netwerken en partners in de logistieke keten en zetten in op aansluiting met het Duitse spoorwegnet via de aanleg van de Oostboog. Met het aantrekken van ladingstromen van Rotterdam naar Duitsland en vice versa worden naast economische doelstellingen ook verkeers- en milieuknelpunten opgelost omdat vervoer van de weg naar water en spoor wordt bevorderd.