Het vertrekpunt

Huidige bedrijvigheid en recente ontwikkelingen

De bedrijvigheid in het beheersgebied van Groningen Seaports heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Het oorspronkelijke chemiecomplex in Delfzijl, waar circa 15% van de totale Nederlandse chemieproductie plaatsvindt, kent reeds een lange historie en vertoont een relatief stabiele doorontwikkeling. De infrastructuur in Delfzijl is in de afgelopen twee jaar volledig gerevitaliseerd. Vooral de Eemshaven is sinds 2005 volledig tot bloei gekomen.

Lees meer over beheersgebied Groningen Seaports in cijfers en huidige bedrijvigheid en recente ontwikkelingen (PDF, 958 KB)

havenvisie-2030-groningen-seaports-7

VOGELVRIENDELIJKE ÉN ENERGIEZUINIGE VERLICHTING

De Waddenzee is een belangrijke pleisterplaats voor allerlei trekvogels. Het teljaar 2011 leverde ruim 1 miljoen vogels op in en rond de Eemshaven. Bekend is dat verlichting trekvogels in verwarring kan brengen. Speciale groene verlichting heeft op trekvogels geen nadelige effecten. Groningen Seaports heeft een verlichtingsplan gemaakt. Nu hebben we ongeveer 1.000 lichtmasten met een energiegebruik van 312.000 kwh per jaar. Dit gaat de aankomende jaren fors naar beneden. Naast veilige en efficiënte verlichting zal bij nieuw-plaatsing en vervanging zoveel mogelijk vogelvriendelijke en energiezuinige groene verlichting worden toegepast in de Eemshaven. In de haven van Delfzijl passen we uitsluitend energiezuinige verlichting toe. Hier foerageren namelijk vleermuizen en die houden niet van groen licht.