HAVENVISIE 2030
Doelstellingen en visie Groningen Seaports 2030

Een visie die in harmonie met de leefomgeving en in goed overleg met de vele belanghebbenden is ontwikkeld. Vandaar dat wij een intensief proces hebben doorlopen dat heeft geleid tot deze Havenvisie 2030. ‘Economische Groei = Groen!’ is het motto van de visie, die richting geeft aan de groeistrategie tot 2030; de realisatie van economische groei in combinatie met de ambitie om deze op een duurzame manier tot stand te brengen.

Economische
Groei
=
Groen
Doen
=
Groen

HAVENVISIE 2030

Doelstellingen en visie Groningen Seaports 2030

Groningen Seaports voert het beheer over de twee zeehavens Eemshaven en Delfzijl en de aangrenzende industriegebieden in de provincie Groningen. Tevens omvat het beheersgebied van Groningen Seaports de twee binnenhavens, de Farmsumerhaven en de Oosterhornhaven. Verder voert Groningen Seaports het strategisch management en beheer over het Bedrijvenpark Fivelpoort en de railterminal Groningen Railport in Veendam. Het beheersgebied grenst voor een belangrijk deel aan het werelderfgoed Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium.

De unieke ligging van het gebied, de leefomgeving en het economisch belang ervan voor de regio Noordoost-Groningen, geeft Groningen Seaports een bijzondere verantwoordelijkheid. De ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar in het beheersgebied geven aanleiding om een heldere richting en koers voor de toekomst te formuleren. Afgelopen jaren zijn er vele projecten gestart om de havens op een meer duurzame wijze te ontwikkelen. Voor de toekomst dient dit echter gebundeld te worden in een visie die recht doet aan het principe dat de economische ontwikkeling voor de regio essentieel is, maar wel op een verantwoorde en duurzame wijze.

tabel_doelstellingen

STRATEGIE GRONINGEN SEAPORTS
Ga naar website

VOORTGANGSRAPPORTAGE
Voortgangsrapportage 2012 – 2015

SITUATIE 2012

kaart_situatie2012_groot

KLIK OP DE KAART OM TE VERGROTEN

VISIE 2030

kaart_visie2030_groot

KLIK OP DE KAART OM TE VERGROTEN