Waarom een havenvisie?

De missie van Groningen Seaports luidt:

Groningen Seaports stimuleert op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten – en dus de werkgelegenheid – in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten.

De ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar in het beheersgebied geven aanleiding om een heldere richting en koers voor de toekomst te formuleren. Afgelopen jaren zijn er vele projecten gestart om de havens op een meer duurzame wijze te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn het Ecoport certificaat, het 100% duurzaam inkopen van middelen en het ecologisch beheer van de bermen en niet uitgegeven terreinen.

Voor de toekomst dient dit echter gebundeld te worden in een visie die recht doet aan het principe dat de economische ontwikkeling voor de regio essentieel is, maar wel op een verantwoorde en duurzame wijze. De ambities zetten de stip op de horizon, de acties zijn verbonden met de actualiteit. Flexibel kunnen inspelen op veranderende economische omstandigheden, trendverschuivingen en maatschappelijke context draagt bij aan het succes. De Havenvisie 2030 is een strategisch document. In de ontwikkelagenda bij deze Havenvisie 2030 zijn acties opgenomen die worden vertaald in de jaarlijkse uitvoeringsagenda.

havenvisie-2030-groningen-seaports-19

ELEKTRISCH RIJDEN IS STILLER EN BETER VOOR HET KLIMAAT

Groningen Seaports schakelt over op elektrisch rijden. De eerste auto’s zijn in het voorjaar 2012 in gebruik genomen. Dit zorgt voor minder CO2 uitstoot en is beter voor het klimaat. In de havens worden de komende jaren meer elektrische laadpalen geplaatst om het elektrisch rijden te stimuleren. Ook een voordeel: het verkeer in de havens wordt stiller.de kade kunnen worden opgenomen.