Samenwerken

Door de internationalisering en grote concurrentie bereiken we meer door actief in te zetten op hechtere samenwerking. De logistieke kansen van Europese regio’s worden namelijk in steeds sterkere mate bepaald door hun positie in de totale vervoersketen. Waar vroeger de concurrentiepositie van een haven bepaald werd door de ligging en de aanwezige faciliteiten, is het nu van veel groter belang om deel uit te maken van een efficiënte vervoersketen.

We richten onze activiteiten op:

  • Intensiveren samenwerking met de Noord-Nederlands rail- en binnenvaartterminals, zeehavens in Amsterdam, Rotterdam en Zeeland.
  • Samenwerking met de Noord-Duitse zeehavens; Niedersachsen Ports.
  • Nauwe samenwerking met de Noordelijke havenalliantie (Den Helder, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl), onder de noemer van Waddenzeehavens waar we ons mede inzetten op duurzame ontwikkeling van deze havens.
  • Intensiveren samenwerking met de economische regio’s in Noord-Nederland en Noord-Duitsland.
  • Meer samenwerking met Hafen Emden. Gericht op het gebied van loodsen, baggeren en verkeersbegeleiding van tijgebonden schepen.
  • Samenwerken met partners in de Eems-Dollard regio gericht op een geïntegreerde economische ontwikkelingsvisie Eemsgebied samen met Duitsland.

havenvisie-2030-groningen-seaports-4

VISSEN NAAR AFVAL: ‘FISHING FOR LITTER’

De zeeën en oceanen raken steeds meer vervuild met grote hoeveelheden zwerfafval, wat op stranden wordt achtergelaten en schepen verliezen of domweg overboord zetten. Dit tast het leven in de zee en dat van vogels aan. Groningen Seaports steunt het ‘Fishing for Litter’-project en zorgt samen met de organisatie KIMO voor voorzieningen om door vissers opgevist afval gratis in de havens af te geven. In 2011 is ruim 40.000 kg afval afgegeven.