Kennis

Kennis is kracht

En kennis heeft aantrekkingskracht. In de visie van Groningen Seaports heeft kennis een belangrijke schakelfunctie naar een duurzame lange termijn toekomst van de havens en industriegebieden. Kennis creëert kansen voor innovatie en vernieuwing, duurzame inzichten en projecten, een evenwichtige arbeidsmarkt, brede werkgelegenheid, perspectief voor jongeren en innovatief ondernemerschap.

Kennis- en onderwijsinstituten en goed opgeleiden zijn in de regio ruimschoots aanwezig. Deze kennis moet worden benut voor versterking en vergroening van havens en industrie en de vier genoemde clusters energie, data, chemie en recycling.

We richten onze activiteiten op:

  • De driehoek industrie, kennis/onderwijs-instituut en arbeidsmarkt verder uitbouwen.
  • Het slaan van bruggen tussen partijen rondom vraagstukken van vergroening en verduurzaming van de industrie en de havens.
  • Investeren in kennis door de eigen verbindingen met kennisinstituten voort te zetten.
  • Jongeren een kans te bieden om kennis te maken met het werkveld van de havens en de industrie.
  • Stimuleren van innovatief ondernemerschap.
  • Flexibilisering en vermindering van regels die vernieuwing in de weg staan.

havenvisie-2030-groningen-seaports-3

100% DUURZAAM INKOPEN EN SOCIAL RETURN

Alle inkopen van Groningen Seaports worden getoetst aan de ‘duurzaam inkopen’ van AgentschapNL. Voor de realisatie van de Vopak steiger (zie foto) hebben we in het kader van duurzaam inkopen voorgeschreven dat al het hout moet worden uitgevoerd met een FSC keurmerk en het staal moet worden voorzien van anodes, zodat het staal een langere levensduur heeft. Daarnaast werd tijdens de uitvoering gebruik gemaakt van de voorgeschreven social return verplichting. Dankzij de inspanning van de aannemer hebben een aantal mensen ervaringen op gedaan die zij later kunnen gebruiken bij het vinden van een passende baan. Dit doen we bij alle projecten. Groningen Seaports heeft op deze wijze in 2011 100% duurzaam ingekocht. Dankzij de inzet van de opdrachtnemers bij het invullen van hun social return verplichtingen hebben tot 2011 29 kandidaten ervaringen opgedaan. Hiervan zijn er 19 teruggekeerd in een reguliere baan.