Groei

Twee industriële clusters vormen de basis voor de groei richting 2030: Energy en Dataport Eemshaven en Biobased Economy voor chemie en recycling in Delfzijl. Deze basissectoren krijgen stevige ondersteuning door sectoren logistiek, agribusiness en MKB. We sluiten hierbij naadloos aan op het beleid van lokale, regionale en nationale overheid. De focus ligt op aantrekken van bedrijven die de clusters versterken en ondersteunen; het sluiten van kringlopen door ontwikkelen en investeren in openbare utiliteiten en substantiële groei van de op- en overslag door aantrekken logistieke stromen.

Verbetering van de bereikbaarheid is een essentiele randvoorwaarde om de groei te faciliteren. De vaarwegverruiming Eemshaven heeft hierbij onze absolute topprioriteit. We stimuleren zuinig en milieuvriendelijk transport en logistiek.

We richten onze activiteiten op:

  • Ontwikkelen uitbreiding Eemshaven Zuidoost.
  • Tot stand brengen van het off-shore windcluster van Noordwest-Europa.
  • Investeren in aantrekken gespecialiseerde MKB bedrijven.
  • Versterking van het cluster voor reststoffen-verwerking in Delfzijl.
  • Realiseren ruimte en kadecapaciteit voor op- en overslag (o.a. off-shore windonderdelen, biomassa).
  • Inzet op verbetering regionale infrastructuur.
  • Investeren in aantrekken logistieke stromen in samenwerking met vervoerders, verladers etc.
  • Stimuleren schone scheepvaart door realisatie walstroom en met LNG bunkercapaciteit en met incentives op havengelden.
  • Ontwikkeling van openbare utiliteiten.

havenvisie-2030-groningen-seaports-1

SCHONE SCHEEPVAART HEEFT DE TOEKOMST

Transport per schip is het meest zuinig van alle vervoersmiddelen. Maar door gebruik van slechte brandstoffen zorgt de scheepvaart voor veel luchtvervuiling. Schone schepen betalen bij Groningen Seaports sinds 1 januari 2012 minder havengeld. Op deze manier stimuleren we de scheepvaart over te gaan op efficiëntere motoren en schone brandstoffen.