Doen

We richten onze activiteiten op:

 • Vogelvriendelijke en energiezuinige verlichting.
 • 100% duurzaam inkopen en social return.
 • Elektrisch rijden.
 • Certificaten CO2 compensatie via de Climate Neutral Group.
 • Gebruik van 100% hernieuwbare energie.
 • Stimuleren schone scheepvaart (deelname ESI en Green Award).
 • Duurzame bedrijventerreinen.
 • Afval inzameling uit zee: Fishing for Litter.
 • Stimuleren Natuur in de havens.
 • Aandacht voor landschap, cultuurhistorie en archeologie.
 • Groningen Seaports sluit aan bij Eemsdelta Green voor duurzaamheidsacties.
 • Permanente verbetering van de milieu-en duurzaamheidsprestaties door tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma Ecoports.
 • Faciliteren opwekking duurzame energie.
 • Walstroomaansluitingen voor schepen.
 • Realiseren LNG bunkercapaciteit.
 • Life Cycle Cost principe in projecten.
 • Aanleg openbare utilities voor stroom, stikstof en perslucht.
 • Nieuwe acties voor milieu en duurzaamheid worden elke 2 jaar in het
 • Ecoports uitvoeringsprogramma opgenomen. Eind 2012 verwachten we het nieuwe Ecoports uitvoeringsprogramma.

logo_ecoports

havenvisie-2030-groningen-seaports-5

DOEN = GROEN

Milieu en duurzaamheid zijn thema’s die als een rode draad door de activiteiten van Groningen Seaports lopen. Groningen Seaports wil tot de duurzaamste haven van Europa behoren en daarom proactief maatregelen nemen op gebied van milieu en duurzaamheid. Het Port Environmental Review System van Ecoports helpt om zicht te krijgen op de belangrijkste te nemen milieumaatregelen steeds per periode van 2 jaar. Groningen Seaports heeft het Ecoportscertificaat ontvangen in 2006, 2008 en 2010 en heeft haar nieuwe ecoports milieu uitvoeringsprogramma 2013 – 2015 in voorbereiding.